Om projektet

 

Om projektet 'Mens Vi Venter'

Projektet 'Mens Vi Venter' er blandt andet opstået ud fra den tanke, at kulturformidling for asylansøgere bør foregå i et tæt samarbejde med biblioteket. Biblioteket repræsenterer knudepunktet for viden, informationer og dannelse og er derfor en oplagt ressource i kulturformidlingen for asylansøgere. Tønder Kommunes Biblioteker spiller derfor også en væsentlig rolle i vores ambition om at udvikle metoder til formidlingen af dansk kultur, demokrati og dannelse til asylansøgere.

Nedenfor kan du læse mere om, hvorledes vi mener, at de lokale biblioteker kan inddrages i arbejdet med asylansøgere og i hvilket omfang vi selv gør det. Under menupunktet 'Om projektet' kan du desuden læse mere om projektets formål, vores metoder til kulturformidling og anbefalede links til arbejdet med kulturformidling.

 

Metoder til kulturformidling for asylansøgere

Kulturformidling gennem kreativ formidling og relationer

'Kreativ formidling' og 'relationer' er nøgleordene for valget af vores metoder og fremgangsmåde i projektet. Kreativ formidling er altafgørende, da målgruppens hverdag er præget af én eller flere af følgende omstændigheder: Uvished omkring fremtiden, savn til familiemedlemmer, frustrationer, traumer, kedsomhed og en monoton hverdag.

 

I vores kulturformidling tager vi disse omstændigheder i betragtning og har derfor formuleret tilbud og arrangementer, der giver målgruppen mulighed for at bruge alle sanser og som forhåbentlig bryder den rutineprægede hverdag. Kulturformidling gennem pjecer, oplæg og foredrag har oftest minimal eller ingen indflydelse og informationerne bliver hurtigt glemt. Informationer tilegnet gennem oplevelser, bliver derimod bedre husket og gemt i kroppen.

 

Målet med kulturformidling er, at målgruppen forstår den formidlede kultur og er i stand til at gøre brug af den. For at dette kan muliggøres, er det nødvendigt, at kulturformidlingen i højere grad sker gennem relationer. For at kunne tilegne sig kultur, og gøre brug af den, skal den opleves i konkrete situationer, når den er i "aktion". Denne oplevelse af kultur kan dog kun lade sig gøre gennem situationer, der er skabt af relationer til fx. medstuderende, kollegaer, naboer mm. Fx. kan demokratiforståelse bedre opnås ved et medlemskab i en forening end et oplæg om demokrati og dets principper.

 

Bibliotekets rolle i kulturformidlingen til asylansøgere

 

Biblioteket som kulturinstitution, hvis formål blandt andet er at fremme oplysning, uddannelse, kulturel aktivitet samt formidling af information om samfundsforhold, kommunal og statslig information, er en oplagt ressource at anvende i samarbejde med asylcentrene. Biblioteket skal i projektet tilrettelægge tilbud inden for områderne dansk kultur og samfund, demokrati og religionsfrihed, ligestilling og seksualmoral, litteratur, musik og film samt IT.

Biblioteket skal udvikle tilbud, der kan hjælpe asylansøgeren i sit ophold i Danmark gennem oplysning og uddannelse, men skal også skabe værdi og indhold i dagligdagen på asylcentret gennem mødet med kultur og litteratur.

 

Biblioteket skal udvikle fleksible tilbud, der tilgodeser asylcentrenes og asylansøgernes heteronome behov, således de kan tilpasses det enkelte centers behov. En bred vifte af tilbud skal udvikles, så de respektive asylcentre kontinuerligt kan vælge de tilbud, der passer til deres behov.Tilbuddet til asylcentrene skal være mobilt, hvorved geografisk placering samt transport ikke bliver en hindring for tilbuddenes udbredelse.

 

Et sekundært mål for projektet er, at de tilbud, som biblioteket udvikler til Asyl Syd, på sigt skal kunne benyttes i konceptform af andre regioner i Danmark.

 

Vores overordnede formål med projektet 'Mens Vi Venter' er at hjælpe asylansøgere videre uanset, om deres fremtid ligger i Danmark eller et andet sted. Dette indebærer at klæde asylansøgere godt på til deres potentielle fremtid i Danmark ved hjælp af kulturformidling på flere niveauer, dvs. gennem forskellige aktiviteter, projekter og initiativer.

 

Gennem projektet vil vi udforske og udvikle ideer og metoder til, hvordan biblioteket som kulturinstitution kan bidrage til, at asylansøgere på centrene i AsylSyds område kan blive introduceret til dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse samt blive klædt på til at agere i det danske samfund.

 

En stor del af projektet handler desuden om at forbedre ventetiden for de asylansøgere, der stadig bor på asylcentrene og som endnu ikke har fået færdigbehandlet deres sag. Dette vil vi gøre ved at give asylansøgerne nogle simple værktøjer til, hvordan de bedst muligt kan håndtere og tackle ventiden på asylcentrene. Vores primære udgangspunkt tages her i indsamlet empiri fra asylcentrene samt erfaringer fra tidligere asyl- ansøgere, som har oplevet samme proces og som i dag er blevet klogere på, hvordan ventetiden kan udnyttes bedst muligt.

 

Projektets formål

 

Projektets organisering

 

Teamet bag projektet 'Mens Vi Venter' er en del af Tønder Kommunes Biblioteker og Kulturinstitutioner og står for udvikling af indhold og afvikling af projektet'. AsylSyd inddrages løbende i det omfang, der er behov og ressourcer til det. Projektet implementeres i første omgang på Center Aaløkke i Løgumkloster, hvor et samarbejde er sat i værk.

 

Projektets opbygning

Da vi arbejder ud fra forskellige metoder og strategier, har vi delt vores koncepter for kultur- formidling op i henholdsvis 'projekter' og 'aktiviteter', der har samme overordnede formål, nemlig kulturformidling, men som rent praktisk har forskellige funktioner:

 

  • Projekter: Disse er kendetegnet ved at være længerevarende og har til formål at ende ud i konkrete produkter. Et eksempel på sådan et projekt er bogen 'Mens Du Venter', som du kan læse mere om her.

 

  • Aktiviter: Disse er kendetegnet ved henholdsvis kan være enkelte, men også tilbagevendende begivenheder. Tanken bag aktiviterne er desuden, at de kan fungere som koncepter, der uden stort besvær, også vil kunne blive anvendt andre steder rundt omkring i Danmark.

 

Projektets målgruppe

Målgruppen er asylansøgere i AsylSyds område. I første omgang ønsker vi at fokusere på voksne og familier, men det er hensigten, at uledsagede unge og børn også bliver inddraget. Målgruppen er en heteronom størrelse grundet målgruppens forskellige nationaliteter og baggrunde. Asylcentrene står over for forskellige udfordringer og har forskellige behov afhængigt af placering, størrelse og beboer- sammensætning (jf. alder, nationalitet og familiemæssige tilhørsforhold).

Mens Vi Venter

Tønder Kommunes Biblioteker

Richtsensgade 10

6270 Tønder

+ 45 74 92 98 21

ahjo7@toender.dk