DemokratiCafé

 

Demokraticafé

 

Demokrati er din vej til at få indflydelse

I samarbejde med Mahmoud Kayed, som er kriminalpræventiv koordinator hos AsylSyd, har vi udviklet et projekt, der skal introducere asylansøgere til dansk demokrati gennem forskellige demokrati cafeer. Ideen er, at arrangere ture til Tønder byrådssal hvor der også vil være en lokalpolitiker tilstede som oplægsholder.

Efter et kort oplæg vil asylansøgerne få vist en kort film om demokrati i Danmark, hvorefter der vil blive lagt op til debat, der skal omhandle aktuelle politiske emner.

Særligt ved disse cafeer er, at formidlingen af de demokratiske værdier både foregår på teoretisk og praktisk plan. Det teoretiske foregår ved at oplægsholderen fortæller, hvad demokrati indebærer og hvordan man kan have indflydelse på beslutninger, der også vedrører ens eget liv. Det praktiske kommer til udtryk i både den efterfølgende diskussion samt det fysiske besøg på byrådssalen. Lokalpolitikeren som oplægsholder og adgangen til byrådssalen, vil give et indtryk af, at disse rum er offentligt tilgængelige og at alle kan have en aktiv indflydelse på politiske beslutninger i Danmark.

 

Mens Vi Venter

Tønder Kommunes Biblioteker

Richtsensgade 10

6270 Tønder

+ 45 74 92 98 21

ahjo7@toender.dk